Styrelsen År 2021

Ordförande
Tommy Fält

Vice Ordförande
Ulla Jönsson

Sekreterare
Lars Ahlström

Kassör
Anita Börkén

Föreningskoordinator
Kerstin Karlsson

Ledamot
Cecilia Cavallin

För kontakt med någon i styrelsen skriv ett mail till styrelsen@ssff.nu.

Styrelsen år 2021. fr.v. Lars, Kerstin, Tommy, Anita, Cecilia och Ulla