Vad är på gång?

Släktforskarkurs
* Nybörjarkurs start 30 oktober – Fullbokad.
* Nybörjarkurs till våren startar den 4 mars – Anmälan till lars@ssff.nu

SkSF Föredrag
Temadag i Lund – ”Fattiga & rika i Skåne”, 18 november 10.00 -14.30
Läs mer om deltagarna i separat inlägg här på sidan.
Anmälan: www.sgfm.se

Föredrag: ”Fångarna i stora nordiska kriget”
Håkan Henriksson, 6 december kl. 19.00 – via Zoom
Anmälan: www.sgfm.se

Släktforskningshjälp
Trivselpunkten 9 november kl. 12-14

Medlemsmöte
Extra föreningsstämma m.a.a. förslag till stadgeändring, den 14 november kl. 18.00 på
Folkets hus.
Rolf Johansson berättar om Arkiv och Riksarkivs sökning.
Anmälan till lars@ssff.nu senast den 6 november.Café-möten
Preliminärt: ”Att skapa en släktbok”, 21 november kl. 13.00 Folkets hus lilla salen.
Anmälan till lars@ssff.nu


Artiklar