Läs Släkttavlan på hemsidan

På försök vill vi låta medlemmar och potentiella medlemmar läsa vår medlemstidning på hemsidan. Vi har valt ut tre Släkttavlan som vi med jämna intervaller byter ut. Vi hoppas det kan bli en diskussionsstartare framförallt inom föreningen och vi tar med glädje emot synpunkter om detta försök och om tidningens innehåll. Tidningarna hittar ni under rubriken Släkttavlan.

Det sitter i väggarna

Nu har vi nått till vårens siste föreläsare som denna gång berättar om forskningen för att få fram alla fakta som presenteras i TV programmen ”Det sitter i väggarna” och ”Vem tror du att du är” Leif Mörkfors berättar om sitt intressanta arbete för att få till ett intressant program. Har ni sett något av programmen är detta ett föredrag ni inte bör missa. Vi vill också passa på tillfället att rikta ett stort tack till Skånes Släktforskarförbund för deras initiativ och generositet att låta oss ta del av vårens mycket intressanta föreläsningar.

Årsmötet år 2021

Årsmötet blev av som vi planerade den 23 februari. Efter en del tekniskt strul med internetuppkoppling kunde vi starta ca. en halv timme efter utsatt tid. Att det skulle bli ett digitalt möte stod klart ganska tidigt i januari. Vi är väldigt glada att vi fick respons från medlemmarna för ett digitalt möte. Tack till alla som deltog och gjorde det möjligt att genomföra föreningens första, och förhoppningsvis enda digitala årsmöte. Till alla er som läser detta, var observanta i er mailkorg, vi kommer skicka ut inbjudan till olika föreläsningar och aktiviteter som vi hoppas ni ställer upp på.

Äntligen planerar vi för ny Släktforskarvecka.

Fjolårets upplaga av veckan blev ju inställd, nu ställer vi in siktet på släktforskarveckan i år. Det är planerat att pågå mellan den 5 och 10 juli. Vi har bestämt att ”vår” dag skall vara tisdagen den 6. Boka den dagen för besök på Folkets hus, Åstradsgården och ta del av våra planerade aktiviteter. Ett mer detaljerat program kommer att presenteras längre fram.

Snart nytt år

Snart har vi lämnat Corona året bakom oss med allt vad det fört med sig, inte minst för föreningsverksamheten med inställda möten och medlemsträffar. Som vi tidigare nämnt har vi fått möjligheten att lära oss hantera det digitala verktyget Zoom som möjliggjort en viss lättnad i isoleringen.

Som vi tidigare informerat om påbörjas SkSF månadsföredrag den 20 januari med Christina Sagerstens digitala föredrag ”Pappa vem är du?” Därefter följer ytterligare digitala föredrag i resp. februari, mars och april. Föredragen är tillgängliga för alla och kostar 50 kr. för medlemmar i släktforskarförening som är medlem i SkSF och 80 kr. för övriga. Styrelsen har beslutat att tisdagen den 23 februari blir det årsmöte och planen är att den hålls fysiskt på Folkets hus med start kl. 18.00. För att närvara på mötet krävs en anmälan så vi kan möblera Coronasäkert. Om läget inte förändras måste vi genomföra årsmötet digitalt och även här vill vi ha en anmälan för att deltaga. Styrelsen har också beslutat att delta i 2021-års släktforskarvecka som genomförs den 5 -10 juli, där ”vår” dag blir den 6 juli.

 Håll ut, håll avstånd och var rädda om varandra

Coronan slår till igen

Tyvärr har vi precis nu fått beskedet att regeringen skärpt reglerna för samvaro. Man har bestämt att från och med den 24 november och fyra veckor framåt är det max 8 personer som får träffas i offentliga tillställningar. Detta innebär för vår förening att medlemsmötet som vi planerat till just den 24 november och verkligen sett fram emot att få genomföra tyvärr måste ställas in.

Vad Händer???

Under den kommande våren hoppas vi verkligen att vi kan återgå till näst intill normal verksamhet.

Styrelsen har planerat för att starta släktforskarkurser, både nybörjare och fortsättningskurs. Om vi kan starta dessa i början av året har vi möjlighet att genomföra tre nybörjarkurser och minst en fortsättningskurs under vårterminen.

 För att vi inte skall komma på efterkälken i.f.t. andra föreningar planerar vi för DNA information, som innehåller föreläsningar, möjlighet till topsning och tolkning av DNA resultat. Här krävs det närvaro av en DNA expert som hjälper oss att räta ut alla frågor som ett DNA resultat för med sig. Även medlemmar som inte topsat sig är naturligtvis välkomna att delta.

Vi kommer att anordna släktforskarmöten där medlemmar träffas och diskuterar erfarenheter från egen forskning.

Vi har flyttat vår släktforskningsassistans, från biblioteken till Folkets Hus, se medlemsinformation nr.21. Är du intresserad måste du boka tid för att kunna få hjälp. Varje måndag mellan kl. 13.00-17.00 finns vi för medlemmar och potentiella medlemmar tillgängliga på Folkets hus.

Tanken är ju också att vi ska hålla ett årsmöte före februari månads utgång och då helst ett fysiskt sådant. Då vill vi ju också ha en föreläsare, fika och mycket diskussion mellan många deltagare. Önskvärt är ju att vi även kan planera och genomföra ytterligare ett medlemsmöte under våren, även då med föreläsare och många deltagare.

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi följer myndigheternas rekommendationer vad gäller Coronapandemin och att planerade aktiviteter, med kort varsel kan komma att ställas in. Om det händer meddelas det på vår hemsida www.ssff.nu och via medlemsinformation till de medlemmar som lämnat sin e-mailadress.